En mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. 

Utöver föreläsningar i plenum arrangeras parallella seminarier på teman som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap, revison med mera.

Arrangör:
SKL

Kontaktinformation:
konferens@skl.se, tel. 08-452 72 86

Adress:
Clarion Sign Stockholm
Östra Järnvägsgatan 35
111 20 Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »