Under dagens nätverksträff medverkar Johan Magnusson, universitetslektor Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet samt föreståndare för Digital Förvaltning

Johan Magnusson och Digital Förvaltning arbetar med att sammanföra offentliga organisationer och universitet kring digitaliseringsfrågor, samt med att stärka kunskapsläget och främja lärande för accelererad digitalisering i offentlig sektor. Digitala verktyg, arbetssätt och strategier blir allt viktigare. Utvecklingen på området tyder på att man behöver anpassa sig till nya tankesätt för att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering. Är Sverige redo? Hur bör man förhålla sig till de digitala möjligheterna? Och hur ser det ut egentligen ut med den ’digitala förmågan’ och den existerande infrastrukturen?

Adress:
Kungliga Myntkabinettet
Slottsbacken 6
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »