Sedan den 26 september 2001 har Europeiska språkdagen firats på initiativ av Europarådet i Strasbourg.

Runt om i Europa uppmuntras 800 miljoner européer, som finns representerade i Europarådets 47 medlemsstater, att lära sig fler språk. Syftet med den Europeiska språkdagen är att främja flerspråkighet i hela Europa. 


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »