Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

En särskild utredare ska se över möjligheten för ett statsråd att vara ledig i samband med ett barns födsel eller adoption samt för tid därefter, i syfte att utöva sitt föräldraskap. Om utredaren finner att det finns behov av att förtydliga eller ändra förutsättningarna för ett statsråd att vara ledig på ett sätt som motsvarar anställdas föräldraledighet, ska utredaren lämna nödvändiga författningsförslag eller förslag till andra åtgärder som han eller hon anser befogade.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Finansdepartementet

Beslutskedja: Översyn av möjligheterna till föräldraledighet för statsråd

4/9
2015
2/11
2015
16/3
2016
29/11
2016
23/1
2017
23/1
2017
22/2
2018
23/2
2018
20/3
2018
14/5
2018
23/5
2018
9/8
2019

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »