Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

En delegation inrättas för att inom ramen för de befintligaregelverken genomföra dels projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling när det gäller kommunal verksamhet, dels projekt som omfattar hela styrkedjan dvs. styrning från den nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting. Avsikten är att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska få en framträdande roll i detta arbete. Syftet med projekten ska vara att långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för kommuner och landsting att vidareutveckla en rättssäker och effektiv förvaltning.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Beslutskedja: Tillit i styrningen

21/6
2016
15/6
2017
14/6
2018
14/6
2018
14/6
2018
31/10
2018
2/10
2019
10/10
2019
25/10
2019
24/4
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »