Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Initiativet samlar för närvarande drygt 170 aktörer från näringslivet, kommuner, regioner och organisa­tioner. Samordnaren ska synliggöra och främja aktörernas arbete för ett fossilfritt Sverige. Samordnaren ska tillhandahålla en plattform för dialog och samarbete, såväl mellan aktörerna och regeringen som mellan aktörerna. Samordnaren ska också göra aktörernas arbete synligt, utmanande och inspirerande för andra. Det ingår vidare i samordnarens uppgifter att vid behov etablera en dialog även med aktörer som i dag inte ingår i initia­tivet.

Samordnaren ska bland annat

  • initiera och främja samverkan mellan aktörerna, inklusive dialog kring visioner om nollutsläpp,
  • bistå vid möten mellan aktörerna och regeringen,
  • översiktligt sammanställa och beskriva aktörernas klimat­arbete och utifrån det identifiera goda exempel,
  • synliggöra, främja och kommunicera aktörernas arbete nationellt och internationellt för att stimulera fler aktörer till att bidra till utsläppsminskningar och ett fossilfritt Sverige.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Miljödepartementet

Beslutskedja: Initiativet Fossilfritt Sverige

8/7
2016
6/7
2018
15/1
2019
21/3
2019
6/11
2019
17/3
2020
13/8
2020
1/2
2021
18/2
2021
31/12
2024

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »