Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Den del av uppdraget som avser justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna, uppdraget att utreda om förskolechefer i förskolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se över hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras ska redovisas senast den 1 juni 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 december 2017.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Beslutskedja: Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

21/9
2016
8/6
2017
27/10
2017
12/3
2018
29/6
2018
6/8
2020
17/11
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »