Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland annat

  • analysera och ta ställning till hur möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap ytterligare bör begränsas,
  • utvärdera tillämpningen av straffbestämmelserna om äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa,
  • undersöka i vilken utsträckning hedersmotiv beaktas av polis, åklagare och domstolar,
  • ta ställning till om det bör införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv i 29 kap. 2 § brottsbalken,
  • följa det pågående utvecklingsarbetet inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten och bedöma om det bör vidtas ytterligare åtgärder för att öka förutsättningarna för lagföring för brotten äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa,
  • undersöka hur samverkan mellan olika berörda myndigheter fungerar, och
  • lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Den del av uppdraget som avser erkännande av utländska barnäktenskap ska redovisas i ett delbetänkande senast den 6 december 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2018.

Pressmeddelande: Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Justitiedepartementet

Beslutskedja: Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

9/3
2017
5/12
2017
8/3
2018
31/5
2018
28/8
2018
29/8
2018
13/11
2018
21/11
2018
8/3
2019
28/5
2019
2/7
2019
6/2
2020
24/3
2020
31/3
2020
9/4
2020
14/5
2020
18/5
2020
27/5
2020
11/10
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »