Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. 

Arrangör:
Arbetsmarknadsdepartementet

Beslutskedja: Det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag

22/6
2016
8/5
2017
26/10
2017
24/9
2018
30/1
2019
1/2
2019
8/2
2019
22/3
2019

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »