Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. 

Arrangör:
Arbetsmarknadsdepartementet

Beslutskedja: Det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag

8/2
2019
1/2
2019
31/1
2019
30/1
2019
24/9
2018
26/10
2017
8/5
2017
22/6
2016

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »