Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland annat:

  • beskriva yrkets innebörd och yrkesrollens beskaffenhet,
  • föreslå en ändamålsenlig reglering för yrkesgruppen under-sköterska, det vill säga att yrkesgruppen ska omfattas antingen av bestämmelserna om legitimation, skyddad yrkestitel eller annan reglering,
  • förtydliga vilken kompetens som ska krävas, och
  • lämna de författningsförslag som behövs.


 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Socialdepartementet

Beslutskedja: Reglering av yrket undersköterska

19/10
2017
20/10
2017
20/2
2019
29/4
2019
30/4
2019
12/6
2019
20/9
2019
20/9
2019
6/2
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »