Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

En särskild utredare ska:

  • analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen med hög klimatprestanda kan främjas för att bidra till övergången till ett fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan
  • vid behov föreslå hur det eller de styrmedel som är lämpligast för att minska flygets utsläpp genom användning av hållbara biobränslen bör utformas
  • bedöma vilken inblandning av biobränsle som är rimlig att uppnå när styrmedel som utredningen föreslår ska träda i kraft med hänsyn till tillgång och pris på sådana bränslen samt efterfrågan i andra sektorer
  • bedöma förutsättningarna för att öka inblandningen av hållbara biobränslen över tid utifrån samma faktorer

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Miljödepartementet

Beslutskedja: Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget

26/2
2018
26/2
2018
2/3
2018
14/2
2019
4/3
2019
7/3
2019
1/4
2019
26/6
2019
18/9
2019
13/2
2020
18/12
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »