Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Syftet med utredningen är att analysera och föreslå ett mer ändamålsenligt regelverk med ökad förutsebarhet och minskad administration, anpassat till nya förutsättningar.

Utredaren ska vidare analysera och föreslå hur fler ska kunna kvalificera sig för och ansluta sig till arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring ska värnas.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och lämna förslag till hur en arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster kan utformas,
  • analysera vilka ändringar som behöver göras inom arbetslöshetsförsäkringen och lämna förslag till en ny lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring, och
  • analysera och lämna förslag till hur villkoren i arbetslöshetsförsäkringen kan utformas så att fler kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning.

En utgångspunkt är att förslagen inte får leda till lägre sökintensitet,
ökad risk för begränsat arbetsutbud eller negativa effekter på arbetslöshetsperiodens längd.

Förslagen ska vara budgetneutrala.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Arbetsmarknadsdepartementet

Beslutskedja: En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster

26/2
2018
22/2
2019
16/6
2020
8/7
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »