Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland annat

  • föreslå vid behov hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna kan planeras och dimensioneras inom ramen för en regional planeringsmodell, utifrån en analys av dagens situation,
  • se över och vid behov föreslå en ansvarsfördelning mellan staten, kommunerna och andra aktörer för en regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning,
  • föreslå vid behov en finansieringsmodell för gymnasieskolan som i högre grad tar hänsyn till skolors varierande förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning, utifrån en analys av dagens finansiering, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

En parlamentariskt sammansatt referensgrupp ska knytas till
utredningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 februari 2020.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Utbildningsdepartementet

Beslutskedja: Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

12/3
2018
13/6
2019
14/6
2019
3/7
2019
8/6
2020
9/6
2020
9/6
2020
18/6
2020
30/11
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »