Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Kartläggningen har som mål att ge stöd i det fortsatta arbetet med överföra barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2019.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Socialdepartementet

Beslutskedja: Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

15/3
2018
10/4
2019
20/2
2020
20/2
2020
25/6
2020
7/11
2020
12/11
2020
20/11
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »