Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

Utredaren ska:

  • analysera tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete vid bedömningen av rätten till sjukpenning,
  • analysera vad som ska ha betydelse vid bedömningen av vad som ska utgöra särskilda skäl för att skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete,
  • utreda behovet av anpassningar av försäkringsskyddet för personer med timanställningar och andra tidsbegränsade anställningar, och
  • kartlägga om det nuvarande regelverket ger ett tillräckligt utrymme för att försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas till vara fullt ut.

Om utredaren bedömer att det är nödvändigt med författningsförslag kan utredaren föreslå sådana.

Uppdraget ska delredovisas den 30 januari 2019, och slutredovisas senast den 15 oktober 2019.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Socialdepartementet

Beslutskedja: En trygg sjukförsäkring med människan i centrum

12/4
2018
25/1
2019
30/1
2020
30/1
2020
31/1
2020
4/2
2020
7/2
2020
13/2
2020
29/4
2020
16/7
2020
18/8
2020
29/9
2020
19/11
2020
19/11
2020
26/11
2020
10/12
2020
11/12
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »