Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

En särskild utredare ska utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan
införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredaren ska
även utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för
alla skolformer. Syftet är att främja elevers, såväl flickors som
pojkars, kunskapsutveckling och att betygen bättre ska spegla
elevers kunskaper.

Utredaren ska bland annat

  • föreslå en modell för ämnesbetyg för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,
  • analysera hur denna modell ska förhålla sig till vuxenutbildningen,
  • analysera om, och i så fall föreslå hur, kompensatoriska inslag ska införas i betygssystemet för alla skolformer som har betyg,
  • föreslå sätt att synliggöra och dokumentera elevens kunskapsutveckling när kunskapsnivån inte motsvarar ett godkänt betyg,
  • analysera konsekvenserna av utredarens förslag för behörighet och urval till högskoleutbildning och yrkeshögskolans utbildningar, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Utbildningsdepartementet

Beslutskedja: Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

26/4
2018
19/8
2019
19/3
2020
7/4
2020
16/4
2020
24/4
2020
27/4
2020
15/6
2020
17/8
2020
17/8
2020
18/8
2020
25/8
2020
1/9
2020
10/11
2020
3/12
2020
8/12
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »