I dagens nätverksträff medverkar Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF Skogsägarna. 

Ständig tung lobbyist som har svängdörrar till departementet. Hur nådde organisationen dit? Och vilka är de störta påverkansstriderna organisationen utkämpat?Magnus Kindbom, skogsdirektör för LRF Skogsägarna, var med under hela Alliansregeringen som stabschef på jordbruksdepartementet och har i fyra år varit statssekreterare åt Eskil Erlandsson.

Arrangör:
Altinget

Adress:
Kungliga Myntkabinettet
Slottsbacken 6
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »