Under dagens nätverksträff medverkar Karin Schreil, vd Fujitsu Sverige och styrelseledamot i it- och telekomföretagen. 

För detaljerade och för många krav. Det anser ofta it-branschen om upphandlingar, och pekar på att det blivit en trång sektor då mindre bolag anser att det inte är mödan värt att leverera till offentlig sektor. Samtidigt brottas it-företagen med en tilltagande kompetensbrist. Hur kan man bända upp dessa flaskhalsar och få bättre fart på digitaliseringen?

Arrangör:
Altinget

Adress:
Kungliga Myntkabinettet
Slottsbacken 6
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »