Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland anant

 • kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns
  i den utbildning som bedrivs i fritidshemmet och vid behov
  föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten,
 • analysera och föreslå åtgärder för att stärka fritidshemmets
  kompensatoriska uppdrag,
 • kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar
  barns utveckling och lärande i tillräcklig grad och om den
  förbereder barnen för fortsatt lärande,
 • utifrån dessa analyser vid behov lämna förslag på hur barns
  likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass kan
  främjas, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Utbildningsdepartementet

Beslutskedja: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

6/9
2018
15/8
2019
11/6
2020
16/6
2020
30/6
2020
26/10
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »