Den nya riksdagen samlas för upprop av riksdagsledamöterna och val av talman och vice talmän. Öppet för allmänheten.

Arrangör:
Riksdagen

Adress:
Riksdagshuset

Links:

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »