Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

Meningen med uppdraget är att skapa en socialtjänst som bland annat sätter individen i i centrum och ger människor likadana möjligheter och rättigheter.

Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag på:

  • socialtjänstens struktur och konstruktion,
  • tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst,
  • en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser,
  • socialtjänstens uppdrag,
  • socialtjänstens indelning i olika grupper,
  • en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst,
  • möjlighet för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig och rättssäker socialtjänst säkerställs,
  • möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras samt analysera konsekvenserna av en förenkling och redogöra för fördelar och nackdelar av en ändring.

 Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget är den 1 juni 2020.

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Beslutskedja: Översyn av socialtjänstlagen

7/4
2017
7/4
2017
24/11
2017
24/4
2018
26/4
2018
9/8
2018
25/9
2019

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »