Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

Arrangör:
Finansdepartementet

Beslutskedja: Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster (Välfärdsutredningen)

8/11
2016
9/5
2017
11/9
2017
11/1
2018
19/1
2018
19/1
2018
19/1
2018
19/1
2018
22/1
2018
20/3
2018
20/3
2018
29/5
2018
31/5
2018
7/6
2018
7/6
2018
7/6
2018

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »