Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland annat

  • kartlägga tillgången till, organisationen av samt deltagandet i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer och analysera vilka faktorer som eventuellt påverkar detta,
  • analysera och bedöma om och hur studier i ämnet modersmål respektive studiehandledning på modersmål förbättrar elevernas studieresultat, bland annat elevernas behörighet till gymnasieskolans nationella program, och
  • vid behov lämna förslag på åtgärder och författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Utbildningsdepartementet


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »