Juni 2019

Måndag 3 juni

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Politisk påverkan

  Under dagens nätverksträff medverkar Ulrica Schenström, Director, Partner Halvarsson & Halvarsson, tidigare statssekreterare hos Fredrik Reinfeldt (M). 

Onsdag 12 juni

KL. 15:00
 • Politikerveckan i Järva 2019

  Järvaveckan är en stor mötesplats för samhällsengagemang. Företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare inbjuds för att vara på plats och bidra med expertis och perspektiv. 

Söndag 30 juni

 • Almedalsveckan 2019

  Almedalsveckan arrangeras för 51:a gången. 

Juli 2019

Måndag 1 juli

Tisdag 2 juli

 • Vänsterpartiets dag i Almedalen

Onsdag 3 juli

Torsdag 4 juli

Fredag 5 juli

 • Socialdemokraternas dag i Almedalen

Lördag 6 juli

 • Kristdemokaternas dag i Almedalen

Söndag 7 juli

 • Sverigedemokraternas dag i Almedalen

September 2019

Torsdag 26 september

 • Bokmässan 2019

  Bokmässan 2019 har tre teman: Sydkorea, jämställdhet och med(ie)vetenhet.

 • Europeiska språkdagen

  Sedan den 26 september 2001 har Europeiska språkdagen firats på initiativ av Europarådet i Strasbourg.

Oktober 2019

Torsdag 31 oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att medverka i EU:s pilotprojekt En uppgift en gång

  Sista datum för Bolagsverket att redovisa uppdraget.

November 2019

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar 

December 2019

Söndag 1 december

 • Utredning: En delegation mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

  Sista datum för delegationen att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera Statsbidrag för höjda lärarlöner till lärare och vissa andra personalkategorier

  Sista datum för Statskontoret att delredovisa uppdraget.

Februari 2020

Fredag 28 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Formas att ge stöd till insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin

  Sista datum för Formas att redovisa uppdraget.

Mars 2020

Söndag 15 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling

  Sista datum för Naturvårdsverket att redovisa uppdraget.

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige

  Sista datum för Tillväxtverket att slutredovisa uppdraget.