Om  
Krister Isaksson

Han prisas för cykelfrämjande arbete

För första gången delades Cykelplaneringspriset ut. Krister Isaksson fick priset för sina insatser i arbetet med ett nytt cykelstråk i Bromma.

Svenska Cykelstäders verksamhetsledare Samuel Williams delar ut Cykelplaneringspriset till Krister Isaksson. 
Svenska Cykelstäders verksamhetsledare Samuel Williams delar ut Cykelplaneringspriset till Krister Isaksson. Foto: Cecilia Sandhu/Svenska Cykelstäder

Det nyinrättade priset delas ut av Svenska Cykelstäder och går till en person som under föregående år har arbetat med cykelplanering. Krister Larsson är trafikplanerare på Huddinge kommun och har varit projektledare i arbetet med ett cykelstråk längs Ulvsundavägen i Bromma. Där har cykelns framfart underlättats genom tydligare företräde för cyklister. Dessutom har placering av skyltar och busskurer utformats för att skapa ett cykelvänligt gaturum.

– Han bidrar till cykelns framkomlighet, attraktivitet och säkerhet med sina noggranna överväganden och underlättar därmed både för de som vill välja cykeln och för oss redan vana cyklister. Vi hoppas att priset ger ringar på vattnet och att fler tar efter Kristers goda exempel, säger Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska Cykelstäder, i ett pressmeddelande.

– Arbetet med att förbättra trafikplaneringen i Sverige med cykeln i fokus är ett ihärdigt sådant som kräver ihållighet, och därför är det roligt att ens insatser och hårda arbete ges uppmärksamhet, får synas och prisas, säger Krister Isaksson.

Priset delades ut under Svenska Cykelstäders vårkonferens i Malmö under tisdagen.

Nämnda personer

Krister Isaksson

Trafikplanerare Huddinge kommun

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00