Debatt

Sverige kan bli ett ledande exportland för fossilfritt bränsle

Sverige har utmärkta förutsättningar att bli ett ledande land för att producera fossilfria elektrobränslen avsedda för fartyg och flyg. Det skriver Anders Christian Nordstrøm, operativ chef Ørsteds vätgas- och Power-to-X-verksamhet, och Claes Fredriksson, vd och grundare Liquid Wind.

Göteborgs hamn är tillsammans med Stena Line i framkant för att kunna bunkra fartyg som anlöper hamnen med det gröna elektrobränslet e-metanol, skriver debattörerna.
Göteborgs hamn är tillsammans med Stena Line i framkant för att kunna bunkra fartyg som anlöper hamnen med det gröna elektrobränslet e-metanol, skriver debattörerna.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

För att klara klimatomställningen måste flyg och sjöfart drivas av fossilfria alternativ. Även om persontransporter och lättare transporter elektrifieras i snabb takt, så kommer långväga tunga transporter att kräva mer energitäta flytande bränslen. Det är en enorm utmaning, men också en möjlighet för Sverige. Vi kan på något decennium gå från importör av fossila bränslen till att bli ett ledande exportland för fossilfria alternativ.

Enorm exportpotential

Elektrobränslen, som ibland kallas e-bränslen eller PTL – ”power-to-liquids”, är syntetiska bränslen som framställs av vätgas och koldioxid. Gröna elektrobränslen förutsätter att elen som används för att producera vätgasen är fossilfri och att koldioxiden ingår i ett cirkulärt system, som koldioxid från biobränslen och massaproduktion eller tas från luften. Sverige har stor tillgång till såväl fossilfri el som biogen koldioxid, alltså koldioxid som kommer från biomassa. Det innebär att Sverige har utmärkta förutsättningar att bli ett ledande land för att producera fossilfria elektrobränslen avsedda för fartyg och flyg.

Enligt Energimyndighetens förslag till vätgasstrategi, så skulle utsläppen av biogen koldioxid från bara de 10–15 största punktkällorna i Sverige kunna användas för att producera 100-115 TWh av det gröna elektrobränslet e-metanol. Det är nästan dubbelt så mycket som Sveriges totala användning av fossila bränslen inom transportsektorn i dag. Det är en enorm exportpotential som kan hjälpa andra länder att klara omställningen och samtidigt generera stora exportintäkter till Sverige.

Göteborgs hamn i framkant

I vår påbörjar Ørsted byggnationen av Europas första kommersiella storskaliga anläggning för produktion av elektrobränslen till sjöfart i Örnsköldsvik, där koldioxiden kommer från Övik Energis fjärrvärmeproduktion. I december 2022 övertog Ørsted fullt ägandeskap av FlagshipONE, som tidigare samägts med Göteborgsbaserade bolaget Liquid Wind. Genom utvecklade samarbeten i hela värdekedjan ser vi att sjöfartsbranschen är redo för omställning.

Göteborgs hamn är tillsammans med Stena Line i framkant för att kunna bunkra fartyg som anlöper hamnen med det gröna elektrobränslet e-metanol. Den första produktionsanläggningen kommer att följas av fler och redan nu finns en överenskommelse med Sundsvall Energi att leverera biogen koldioxid till en andra anläggning i Sundsvall, och en tredje anläggning planeras i Umeå i samarbete med Umeå Energi.

Vi efterlyser nu konkretisering av regeringens välvilliga inställning och tror att ett introduktionsstöd för elektrobränslen är en bra väg framåt.

Ett skäl till att vi nu vågar ta steget är de positiva uttalanden som kommit från regeringshåll om elektrobränslen och att man vill vidga satsningar på bio-CCS, alltså lagring av koldioxid i berggrunden, till bio-CCU, där biogen koldioxid ska kunna användas för att fasa ut fossila bränslen. Det har varit viktiga signaler för oss och andra företag i värdekedjan som nu satsar på att bygga upp en ny svensk industri.

Näringslivet behöver bättre förutsättningar

Samtidigt är positiva uttalanden en sak och konkreta åtgärder en annan. Elektrobränslen befinner sig i dag i en kommersialiserings- och uppskalningsfas. Det krävs en aktiv politik för att inledningsvis stötta utvecklingen av elektrobränslen och utjämna konkurrensnackdelen mot mer etablerade bränslen. Vi efterlyser nu konkretisering av regeringens välvilliga inställning och tror att ett introduktionsstöd för elektrobränslen är en bra väg framåt. Stödet bör löpa över ett antal år för att stötta en marknadsintroduktion, och formerna kan naturligtvis diskuteras, men fokus bör vara på elektrobränslen för att minska kostnadsdifferensen mot de mer etablerade alternativen.

Vid årsskiftet bjöd statsministern, tillsammans med energi- och näringsministern samt klimat- och miljöministern, in till ett nationellt klimatmöte under våren. Beskedet var att näringslivet måste få rätt förutsättningar för ökade investeringar i fossilfri energi och gröna innovationer. Produktion av elektrobränslen för en global marknad baserad på svensk grön energi och biogen koldioxid ligger väl i linje med den ambitionen och vi ser fram mot en kraftfull politik för att påskynda utvecklingen av svenska elektrobränslen och stärka Sveriges position i klimatomställningen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00