Regeringen lägger ned utredning om energieffektivisering

Göran Enanders utredning om ett marknadsbaserat styrmedel för energieffektivisering, så kallade vita certifikat, läggs ned vid årsskiftet. ”Vi fick informationen i går”, säger han till Altinget.

Regeringen avslutar Göran Enanders utredningsuppdrag vid årsskiftet.
Regeringen avslutar Göran Enanders utredningsuppdrag vid årsskiftet.Foto: Pontus Lundahl/TT
Johanna Alskog

Den sista mars skulle Göran Enander lämna över sitt slutbetänkande om ett kvotpliktssystem för energieffektivisering, så kallade vita certifikat, till energiminister Ebba Busch (KD). En utredning som tillsattes av dåvarande energiminister Anders Ygeman (S) hösten år 2021.

Men utredarens och sekretariatets arbete får nu ett abrupt slut, eftersom regeringen kommer att lägga ned utredningen i förtid, enligt uppgift till Altinget. Det bekräftas av Göran Enander.

– Den ska läggas ned. Vi fick information i går, säger han till Altinget.

Utredningen har ansetts hänga löst vid ett regeringsskifte. Hade du ändå räknat med att få avsluta arbetet?

– Det utgår man från när man har ett uppdrag, säger Göran Enander, som till vardags är landshövding i Uppsala län, och fortsätter:

– Vi har en del intressant underlag som vi vill presentera och vi kommer att lägga fram det i ett samlat dokument, i en lägesrapport där vi redovisar var vi står nu, säger han, men vill inte i övrigt gå in på förslagen i sak.

Fokus blir nu att arbeta vidare så långt som man hinner med fram till nedläggningen vid årsskiftet. Men det kommer inte att finnas tid för finlir och kvalitetssäkring, enligt Enander. Inte heller för de två avslutande mötena med expertgruppen.

Regeringen: För administrativt betungande

Enligt ett skriftligt svar från närings- och energiminister Ebba Buschs (KD) pressavdelning på frågan om orsaken till nedläggningen, så väljer regeringen att prioritera utredningar som möter energikris och behovet av återuppbyggnaden av elsystemet.

”Regeringen avser att arbeta med andra åtgärder för energieffektivisering då ett system med vita certifikat hade blivit alltför administrativt betungande för aktörerna. Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 till exempel lagt ett förslag om att införa ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus.” står det i svaret.

”Att inte utreda det här vore inte så klokt”

När Altinget intervjuade Göran Enander tidigare i höstas, apropå att utredningen tagit fram en rapport som pekar på lönsamma potentialer för energieffektivisering på mer än 20 terawattimmar, kommenterade han risken för en nedläggning:

– Den dagen den sorgen. Vi har ett uppdrag som vi jobbar på med. Som situationen ser ut nu behöver man dessutom verkligen ta fram den här typen av åtgärder. Att inte utreda det här vore inte så klokt.

Läs också

Enligt Enander är de höga elpriserna inte en tillräckligt stark kraft för att nå den fulla potentialen som finns för energieffektivisering.

– Så klart leder den ändrade prisbilden till aktivitet, men inte alltid på rätt ställen. Fortfarande finns det marknadsmisslyckanden, att lönsamma åtgärder inte blir genomförda, sade han.

Artikel är uppdaterad efter publicering.

 

Läs också

Nämnda personer

Göran Enander

Tidigare landshövding i Uppsala län, statssekreterare miljö- och energidepartementet, generaldirektör Skogsstyrelsen
Fil. kand i hälso- och miljövård (Umeå uni., 1980)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00