Debatt

Lägg tio procent av nationella planen på cykling

Sverige leder EU fram till juli men regeringen har i dagsläget tappat den europeiska ledartröjan i transportsektorns omställning. Det är dags för Sverige att använda EU-ordförandeskapet till att återta ledningen i omställningen av transporter. Det skriver företrädare för Cykelfrämjandet, Svenska Cykelstäder, Svensk Cykling och Cykelbranschen. 

Ett cyklande postombud i Stockholm.
Ett cyklande postombud i Stockholm.Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige är just nu ordförandeland i ministerrådet. Frågan är om Sverige leder Europa, eller om vi i själva verket har tappat ledartröjan? Högnivåmöten har hållits på energi- och transportområdet i ljuset av de skenande priser som påverkar alla EU-medborgare. Samtidigt menar experterna på 2030-sekretariatet att regeringen riskerar att missa målen nationellt. Så sent som i mars pekade Klimatpolitiska rådet på att utvecklingen går åt fel håll - bland annat eftersom regeringens politik ökar utsläppen från inrikes transporter.

Europeiska städer som karaktäriserats av avgaser och trängsel investerar miljonbelopp i den hållbara omställningen.

Flera slopade idéer såsom färdmedelsneutralt reseavdrag, sänkta drivmedelspriser och ändrad reduktionsplikt riskerar att bromsa omställningen till ett samhälle som karaktäriseras av god folkhälsa, en levande miljö och mindre klimatförändringar. Men en blick ut i det Europa som Sverige leder visar gott hopp om att vända utvecklingen – genom att människor ges incitament att resa hållbart.

Undertecknare

Per Hasselberg
ordförande, Cykelfrämjandet
Christina Bernhardsson
ordförande, Svenska Cykelstäder
Leif Karlsson
ordförande, Svensk Cykling
Daniel Mäkinen
vd, Cykelbranschen

EU-parlamentet har nyligen antagit en resolution som syftar till att fördubbla cyklingen på mindre än sju år. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en europeisk cykelstrategi, inkludera cykling i europeisk transportplanering (TEN-T) och utse 2024 till Cykelns år. Europeiska städer som karaktäriserats av avgaser och trängsel investerar miljonbelopp i den hållbara omställningen. Paris investerar över 250 miljoner euro i cykling under en 5-årsperiod. Nära Bryssel i EU:s hjärta investerar Flandern 300 miljoner euro årligen i cykelinfrastruktur. Irland viker hela tio procent av sin nationella transportbudget till cykling – jämfört med Sverige som ger mindre än två procent. I Belgien erbjuder man ett skatteavdrag för varje kilometer som en anställd cyklar till jobbet.

Vänd utvecklingen

Den svenska regeringen har möjlighet att vända utvecklingen och frigöra potentialen i ökad cykling. Investeringar i cykling – även elcykling – gynnar inte bara folkhälsan, miljön och klimatet, de är också kostnadseffektiva. Varje cyklad kilometer innebär en besparing för samhället med upp till 1,50 kronor, en viktig siffra inte minst i en lågkonjunktur. För varje kilometer som körs med bil förlorar vi istället 1,40 kronor. Detta beror främst på att cykling stärker hälsan och därmed får samhället lägre sjukvårdskostnader. Därför uppmanar vi regeringen att plocka upp ledartröjan genom att tillvarata potentialen i ökad cykling. Flera av de åtgärder som behöver genomföras finns det en riksdagsmajoritet för, har utretts eller är utredningar som ligger på regeringens bord. Vi uppmanar regeringen att agera skyndsamt genom att:

  • Anta de nationella målen för ökad cykling som tagits fram av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och som ligger på regeringens bord.
  • Ändra väg- och anläggningslagen för att tillåta friliggande statliga cykelvägar - en majoritet finns redan bland riksdagspartierna.
  • Ge Trafikverket ett förtydligat direktiv om att i första hand använda kostnadseffektiva 1- och 2-åtgärder för att främja omställningen och spara på statens pengar.
  • Använd nästa infrastrukturproposition som inriktning till att vika medel motsvarande minst 10 procent av nationell plan till cykling.

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00