Inget svar från ministern om beredskapsflygplatser

Regeringen vill bibehålla nuvarande nivå på systemet med beredskapsflygplatser, enligt infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). Men han ger ännu inget svar om exakt vilka flygplatser som ska ingå från år 2023 och framåt.

Ännu inget svar om listan över flygplatser från infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).
Ännu inget svar om listan över flygplatser från infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). Foto: Pontus Lundahl/TT
Johanna Alskog

I dagsläget har Sverige tio ordinarie och 17 tillfälliga beredskapsflygplatser. De tillfälliga tillkom i slutet av år 2020, under pandemin. Sedan dess har avtalen successivt förlängts för samtliga 27.

Och regeringen har inte för avsikt att krympa det nuvarande systemet med nästan 30 beredskapsflygplatser, enligt infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). Men exakt vilka flygplatser som kommer att ingå från och med nästa år – det bereds fortsatt i Regeringskansliet. Det skriver Carlson i ett svar på en skriftlig fråga från Mikael Larsson (C), ledamot i försvarsutskottet.