Debatt

Busch och Carlson måste gasa på i omställningen

Det är dags för EU-möte i Stockholm. Om vi ska kunna nå målen om att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030 och klimatneutralitet till 2050 krävs att takten på elektrifieringen snabbas upp, skriver Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.

Vi kommer fortsätta vårt arbete för att nå upp till klimatmålen. Men vi behöver också hållbara förutsättningar i nästa steg av den gröna omställningen, skriver debattören.<br>
Vi kommer fortsätta vårt arbete för att nå upp till klimatmålen. Men vi behöver också hållbara förutsättningar i nästa steg av den gröna omställningen, skriver debattören.
Foto: Christine Olsson/TT
Marcus Dahlsten
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dag välkomnar energiminister Ebba Busch och infrastrukturminister Andreas Carlson sina europeiska kollegor till Sverige. På dagordningen står bland annat elektrifiering av transportsektorn. Om vi ska kunna nå EU:s mål om att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030 och klimatneutralitet till 2050 krävs att takten på elektrifieringen snabbas på.

När ministrarna, som håller framtiden kring den gröna omställningen i sina händer, nu samlas i Sverige vill vi på Transportföretagen passa på att ge inspel i några av de många viktiga frågor som ligger på deras bord.

Bygg ut laddinfrastrukturen

En utbyggd laddinfrastruktur med tillräcklig effekt är en förutsättning för att åkerier och bussföretag ska kunna satsa på elektriska lastbilar och bussar för de långväga transporterna. Batterierna behöver kunna laddas med tillräcklig effekt under förarens rast eller vila. Ett exempel är att effektbehovet när man laddar 40 lastbilar på en rastplats motsvarar behovet i hela Värnamo.

Rädda flyget i taxonomin

Flyget är en väsentlig del av transporterna. Arbetet med att elektrifiera flyget och utveckla hybridmodeller framställs ibland som fantasi och önsketänkande, men faktum är att arbetet pågår för fullt.

När Andreas Carlson tog emot flygplatsutredningen påpekade utredaren Peter Norman att framtidens elflyg kommer vara det mest hållbara och klimatsmarta kommunikationssättet.

Samtidigt höjs nu röster i Bryssel för att utesluta flyget från taxonomin. Det vore ett självmål att ta bort flyget från EUs program för hållbara investeringar. I stället måste Carlson och Busch, tillsammans med sina ministerkollegor, fortsätta stå upp för det utsläppsfria flyget och dess roll i den gröna omställningen.

Läs också

Skydda nordiska överenskommelser om längre och tyngre lastbilar

I de nordiska länderna har vi öppnat upp för både längre och tyngre lastbilar jämfört med övriga Europa. Det är lågt hängande frukter för att minska behovet av en ytterligare lastbil och därmed också utsläppen.

Det är transporteffektivitet på riktigt.

Under det svenska ordförandeskapet väntar vi oss ett nytt förslag från EU-kommissionen på detta område. Det är bra, men länder som Sverige och Finland kommer ändå ha vikt och mått på våra lastbilar som överstiger vad som används i övriga Europa.

Vårt medskick till förhandlingarna är därför att existerande överenskommelser mellan de nordiska länder måste skyddas och inte begränsas av krav på viss typ av teknik eller typ av fordon.

Inför ett investeringsstöd för gröna lastbilar

Som ett sista tips inför dagarna i Stockholm, är vårt förslag att Andreas Carlson och Ebba Busch i en fikapaus passar på att prata med sina tyska och österrikiska kollegor. I dessa länder har man nämligen infört ett offensivt investeringsstöd till de som investerar i elektriska lastbilar. En elektrisk lastbil är i dag 3-4 gånger dyrare än en motsvarande med förbränningsmotor. Åkerinäringen är en lågmarginalbransch och vill vi skynda på elektrifieringen är det nödvändigt med förstärkta stimulanser.

Transporter är motorn för Europas utveckling.

Det är transportsektorn som ser till att människor kommer till jobbet, att varor finns på butikshyllorna och att fabrikerna har råmaterial att bearbeta. Vi kommer fortsätta vårt arbete för att nå upp till klimatmålen. Men vi behöver också hållbara förutsättningar i nästa steg av den gröna omställningen.

Nämnda personer

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister (KD), ledamot i partistyrelsen
Gymnasieutbildning

Ebba Busch

Partiledare Kristdemokraterna, energi- och näringsminister, vice statsminister
Studier i freds- och konfliktforskning (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00