Ola Hjalmarsson

Tidigare medarbetare

Researcher och debattredaktör

Började arbeta på Altinget i Sverige vid starten hösten 2014. Läste dessförinnan statsvetenskap vid Lunds universitet.

Ola är debattredaktör samt redaktör för Veckans överblick. Han ligger också bakom "Veckans siffra" och producerar många av graferna på sidan.