Allt om Migration

MED: Reformera flyktingpolitiken för ökad ändamålsenlighet

MED: Reformera flyktingpolitiken för ökad ändamålsenlighet

DEBATT. Asylrätten bör omtolkas och gälla främst dissidenter och politiska fångar som riskerar fängelse, tortyr eller dödsstraff. Krig eller oro i ett land bör inte vara skäl nog för att ha rätt till asyl, skriver Staffan Gunnarson, kandidat till Europaparlamentet för Medborgerlig Samling.