Åkesson: ”Sanningsutredning om döden på äldreboenden”

Sverigedemokraterna begär att en coronakommission tillsätts omgående Sverigedemokraterna kommer på fredagens partiledaröverläggningar begära att en coronakommission tillsätts redan före sommaren. Syftet ska vara att påbörja en granskning och utvärdering av de insatser som vidtagits från Regeringskansliet, myndigheter, kommuner och regioner, hur beredskapen och samordningen fungerat samt hur det svenska krisledningsstrukturen agerat utifrån vid varje tidpunkt […]

Inlägget Åkesson: ”Sanningsutredning om döden på äldreboenden” dök först upp på Sverigedemokraterna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar