Ung Vänsters Kongress 2020

Den 10-13 april 2020 är det dags för Ung Vänsters 49:e Kongress ! Viktiga datum10 december – Förslag till dokument och dagordning ska vara distrikt och klubbar tillhanda31 januari – Motionsstopp28 februari – Sista dag att rapportera in ombud13 mars –  Handlingar ska vara ombuden tillhanda13-15 mars – Ombudsträffar i Västra och Södra grannskapet21-22 mars – Ombudsträffar i Norra och Bergslagens grannskap27-28 – Ombudsträff i Östra Grannskapet10-13 april – Kongress Handlingar till kongress – Förslag Handlingar till kongress – nuvarande principprogram och stadgar Handlingar till kongress – förslag på dag-, arbets- och kongressordning Såhär skriver man en motion:Alla förbundets medlemmar, klubbar och distrikt har rätt motionera till kongressen. En motion är ett ändringsförslag på de dokument som föreslås. När man skriver en motion redogör man helt enkelt för vad man vill ska ändras, tas bort eller läggas till. Man kan motionera på förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan, förbundsstyrelsens förslag på feministiskt program, på principprogrammet samt på programkommitténs ändringsförslag, på stadgarna […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar