Ung Vänster minns kristallnatten 9 november

I Ung Vänster har vi en lång tradition av att högtidlighålla minnet av kristallnatten, det görs över hela landet och i alla Ung Vänsters klubbar. Kristallnatten är hela den antirasistiska rörelsens dag.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar