KDU SVERIGES NYA FÖRBUNDSSTYRELSE!

På riksmötet 1-3 november 2019 i Jönköping valdes två nya ledamöter in i presidiet tillsammans med vår Förbundsordförande Martin Hallander, nämligen 1:e vice ordförande Nike Örbrink och 2:e vice ordförande […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar