Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Riks Pressmeddelande Stockholm 16 september 2019 Valberedningens förslag till ny KDU-ledning Kristdemokratiska Ungdomsförbundet väljer en ny förbundsstyrelse under riksmötet den 2 november i Jönköping. Valberedningen föreslår omval för […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar