Stefan Löfven måste börja inse allvaret

Socialdemokraterna är överens om både omvärldsanalysen och hotbilden. Ändå vägrar man konsekvent skjuta till de pengar till försvaret som krävs. Det skriver två företrädare för Kristdemokratiska ungdomsförbundet. 13 000 människor […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar