Etableringsstoppet för religiösa friskolor bygger endast på populistiska fördomar

Utöver att vara mycket fördomsfullt kan etableringsstoppet även leda till att Sverige bryter mot Europakonventionen och Barnkonventionen. Det skriver Martin Hallander och Samuel Dalevi från KDU Sverige.  det demokratiska samhället utgör […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar