Ja till Nato, nej till EU-armé

Federalistiska strömningar från Frankrike och Tyskland har visioner om en framtida EU-armé. En sådan utveckling är både oönskad, onödig och olämplig. Den franska presidenten Macron har bland annat yttrat: ”Vi […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar