FRÅN SSU:S TINDERKAMPANJ TILL SOCIALDEMOKRATERNAS EU-FÖRSLAG

I vintras hade SSU en tinderkampanj som uppmärksammade problematiken med företags behandling av vår data som vi lämnar ifrån oss...

Inlägget FRÅN SSU:S TINDERKAMPANJ TILL SOCIALDEMOKRATERNAS EU-FÖRSLAG dök först upp på SSU.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar