Nicolas Bay

Gruppledare Gruppen Nationernas och friheternas Europa (ENF), Europaparlamentet

Född 21 december 1977, Saint-Germain-en-Laye, Frankrike

Hemsida

Twitter

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang