Lärosäten Syd inrättar kontor i Bryssel

Lärosätena i södra Sverige inrättar ett gemensamt kontor i Bryssel.

De högskolor och universitet som ingår i Lärosäten Syd är Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Lärosätena har redan tidigare samarbetat på många plan och genom att inrätta ett gemensamt kontor i Bryssel hoppas de kunna påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt öka samarbetet med olika aktörer.