8 juni 202310:45 - 12:15
Seminarium: Riksdagens forskningsdag – att möta komplexa utmaningar med hjälp av forskning

SEMINARIUM. Riksdagen arrangerar ett seminarium som en del av riksdagens forskningsdag. I vilken utsträckning borde riksdagens utskott arbeta på ett mer övergripande sätt eller med bredare systemanalys som beslutsunderlag?

Några av deltagarna:

  • Andreas Norlén, riksdagens talman
  • Hans Ellegren, ständig sekreterare Vetenskapsakademien
  • Göran Enander, ordförande Kommittén för tillämpad systemanalys
  • Anna Krook-Riekkola, biträdande professor Luleå tekniska universitet
  • Berit Arheimer, professor SMHI
  • Ida Karkiainen (S), konstitutionsutskottets ordförande
  • Edward Riedl (M), finansutskottets ordförande
  • Tobias Andersson (SD), näringsutskottets ordförande

Ämnen som diskuteras:

  • Energisystem och klimatförändringar
  • Samhällsberedskap och hållbar social välfärd

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00