17 april 2023
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) överlämnar vårpropositionen till riksdagen och därefter följer en debatt med partiernas ekonomiska talespersoner.

Nämnda personer

Elisabeth Svantesson

Finansminister (M), förste vice partiordförande
Ekonomie licentiat (Örebro uni., 2006)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00