9 juni 2023
Utredning: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska dessutom bland annat

 • analysera och ta ställning till om, och i sådana fall hur, ett organ för
  tvistlösning som inte är en domstol ska inrättas i Sverige enligt
  förordningen,
 • kartlägga vilka bestämmelser som kan anses omfattas av tillämpningsområdet
  för förordningens bestämmelser om förelägganden, analysera
  om bestämmelserna behöver upphävas, ändras eller om nya
  bestämmelser behövs med anledning av förordningen samt lämna
  nödvändiga författningsförslag,
 • analysera vilka sanktionsbestämmelser som behövs för att uppfylla
  kravet på sanktioner vid överträdelser av förordningen och lämna
  nödvändiga författningsförslag, och
 • lämna de författningsförslag i övrigt som är nödvändiga eller annars bedöms lämpliga för att komplettera förordningen.

Uppdraget att lämna förslag på vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behörig myndighet, inbegripet vilken myndighet som bör utses till samordnare för digitala tjänster, ska redovisas senast den 30 november 2022. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 7 april 2023.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00