Januari 2018

Tisdag 30. januari

  • Remiss: Datalagring – brottsbekämpning och integritet

Mars 2018

Måndag 5. mars

  • Remiss: Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv