Maj 2018

Måndag 28. maj

  • Remiss: Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3)

    Sista datum att svara på remissen.