Sista datum för Statistiska centralbyrån att slutredovisa uppdraget. 

Arrangör:
Kulturdepartementet


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »