BRYSSEL. Dagordning publiceras på Europeiska rådets hemsida en vecka innan mötet ska hållas.

Adress:
Europeiska rådet
Bryssel, Belgien


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »