Parlamentet samlas för att höra och rösta om utskottens och de politiska gruppernas lagstiftningsförslag.

Adress:
Strasbourg


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »